Sticker  สติ๊กเกอร์

งานสติ๊กเกอร์ติดสินค้า ฉลากติดสินค้า ติดบรรจุภัณฑ์ โฆษณาผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าให้ดูน่าสนใจ และช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าดึงดูดลูกค้าให้เกิคความสนใจต่อสินค้าและเกิดความต้องการซื้อมากขึ้น สามาถรทำได้หลากหลายขนาดหลายรูปร่าง พิมพ์ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

Sticker