Reward Card  บัตรสะสมแต้ม

เพิ่มอัตราการซื้อซ้ำและรักษาลูกค้าคนสำคัญ บัตรสะสมแต้มมีไว้เพื่อมอบให้กับลูกค้าเก็บยอดการสั่งซื้อทุกครั้งที่ใช้บริการหรือซื้อสินค้าในร้าน และนำมารับสิทธิพิเศษต่างๆ เมื่อสะสมครบตามที่ร้านค้าได้กำหนดไว้ วิธีนี้เป็นช่องทางการขายที่ได้ผลอีกช่องทางนึงเลยนะคะ บริการรับพิมพ์บัตรสะสมแต้ม พิมพ์ 2 หน้า หรือ 1 หน้า ไดคัทตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

Reward Card