Cards/PriceTag  การ์ด,ป้ายแท็ก

การ์ดขอบคุณ Thank you card งานป้ายเเท็ก ป้ายห้อยสินค้า การ์ด manual รูปแบบต่างๆ ป้ายที่จะมาช่วยเป็นสื่อกลางเกี่ยวกับสินค้า หรือโปรโมทแบรนด์ของลูกค้า โดยใส่รายละเอียดที่เราต้องการใส่ลงไปที่จะบ่งบอกความเป็นสินค้าของตัวเอง งานมีหลากหลายขนาด พิมพ์ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

Cards/PriceTag