About us

รู้จัก Print4Demand

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1992 โดยเริ่มต้นให้บริการด้านงานพิมพ์ซิลค์สกรีน ให้กับงานโฆษณา เช่น แบนเนอร์ ผ้าใบบังแดด และป้ายต่างๆ จากนั้นบริษัทได้ขยายการให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ พิมพ์อ๊อฟเซ็ต, อิงค์เจ็ทพรี่เมี่ยม, TruckAd, รวมถึงงานด้านออกแบบและก่อสร้างบูธจัดนิทรรศการ (Exhibition) งานตกแต่งร้านค้า งานดิสเพลย์ ชั้นวางสินค้า เป็นต้น


จากนั้นในปี 2009 บริษัทได้ขยายการบริการออกไปอีกเพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าที่มากยิ่งขึ้น จึงได้เพิ่มการผลิตงาน Digital Print ขึ้น ได้แก่ Photobook (สมุดภาพ), ปฏิทิน, นามบัตร, โบรชัวร์, เมนูอาหาร, แผ่นพับ-ใบปลิว, โปสการ์ด, โปสเตอร์, หนังสือต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเราใช้เครื่องพิมพ์ Digital ที่มีคุณภาพ